Ημερομηνίες εξετάσεων και εξέταστρα

ΕΞΕΤΑΣΗ       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

    ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
με resit guaranteeKET for Schools
  (Key English Test                                                                  

02/12/2023

18/10/2023

€80

______

 

PET for Schools
(Preliminary English Test)


02/12/2023

18/10/2023

€90

______


FCE for Schools

(First Certificate in English)
 


02/12/2023

20/10/2023

€180 

€210


CAE
(Certificate in Advanced English)

 

09/12/2023

20/10/2023

€185

______


CPE (Certificate of Proficiency in English)

02/12/2023

20/10/2023

€200

€240


YLE 
(Starters, Miovers, Flyers)

02/12/2023

18/10/2023


 €60

______

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής... εδώ

 

Τα ονόματα των υποψηφίων στις αιτήσεις πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.


Η κατάθεση των εξέταστρων μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Alpha Bank           GR07 0140 7200  7200 0200 2001 261
Εθνική Τράπεζα    GR13 0110 8630 0000  8634 4002 836


Το αποδεικτικό της κατάθεσης και η αίτηση πρέπει να αποσταλούν στο email [email protected] ή συστημένα στη διεύθυνση:           
                                    H.A.S. ESOL Examinations
                                    Τέρμα Θ. Λίτσα
                                    Τ.Θ. 60022
                                    Θέρμη 57001
                                    Θεσσαλονίκη
           

Εξασφάλιση δικαιώματος επανεξέτασης (resit guarantee) για τους υποψηφίους των εξετάσεων FCEfs & CPE Δεκεμβρίου 2023

 Οι υποψήφιοι των εξετάσεων FCEfs & CPE Δεκεμβρίου 2023 θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δικαίωμα επανεξέτασης στην εξεταστική Μαΐου - Ιουνίου 2024 καταθέτοντας με την εγγραφή τους 210€ ή 240€ αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι αυτοί, εφόσον δεν πετύχουν βαθμολογία Α, Β ή C στις εξετάσεις FCEfs  & CPE  Δεκεμβρίου 2023, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο επίπεδο στην εξεταστική Μαΐου - Ιουνίου 2024 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Για τους υποψηφίους που επιθυμούν την επιλογή αυτή, παρακαλούμε σημειώστε με “√” την αντίστοιχη στήλη στην αίτηση συμμετοχής.

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής... εδώ

                       

active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης