Ημερομηνίες εξετάσεων και εξέταστρα

ΕΞΕΤΑΣΗ       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

    ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
με resit guaranteeKET for Schools
  (Key English Test                                                                  

03/12/2022

20/10/2022

€75

______

 

PET for Schools
(Preliminary English Test)


03/12/2022

20/10/2022

€85

______


FCE for Schools

(First Certificate in English)
 


03/12/2022

20/10/2022

€170 

€200


CAE
(Certificate in Advanced English)

 

03/12/2022

20/10/2022

€175

______


CPE (Certificate of Proficiency in English)

04/12/2022

20/10/2022

€190

€230


YLE 
(Starters, Miovers, Flyers)

03/12/2022

20/10/2022


 €55

______

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής... εδώ

 

Τα ονόματα των υποψηφίων στις αιτήσεις πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.


Η κατάθεση των εξέταστρων μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Alpha Bank           GR07 0140 7200  7200 0200 2001 261
Εθνική Τράπεζα    GR13 0110 8630 0000  8634 4002 836


Το αποδεικτικό της κατάθεσης και η αίτηση πρέπει να αποσταλούν στο email [email protected] ή συστημένα στη διεύθυνση:           
                                    H.A.S. ESOL Examinations
                                    Τέρμα Θ. Λίτσα
                                    Τ.Θ. 60022
                                    Θέρμη 57001
                                    Θεσσαλονίκη
           

Εξασφάλιση δικαιώματος επανεξέτασης (resit guarantee) για τους υποψηφίους των εξετάσεων FCEfs & CPE Δεκεμβρίου 2022

 Οι υποψήφιοι των εξετάσεων FCEfs & CPE Δεκεμβρίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δικαίωμα επανεξέτασης στην εξεταστική Μαΐου - Ιουνίου 2023 καταθέτοντας με την εγγραφή τους 200€ ή 230€ αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι αυτοί, εφόσον δεν πετύχουν βαθμολογία Α, Β ή C στις εξετάσεις FCEfs  & CPE  Δεκεμβρίου 2022, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο επίπεδο στην εξεταστική Μαΐου - Ιουνίου 2023 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Για τους υποψηφίους που επιθυμούν την επιλογή αυτή, παρακαλούμε σημειώστε με “√” την αντίστοιχη στήλη στην αίτηση συμμετοχής.

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής... εδώ

                       

active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης