Βαθμολογία BULATS

Το τεστ αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση ανεξαρτήτως επιπέδου του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα του BULATS διατίθενται αμέσως και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό και εύληπτο προφίλ των δεξιοτήτων τους που τους κατατάσσει σε ένα από τα έξι επίπεδα του Πλαισίου της ALTE (τα επίπεδα 0-5 του Πλαισίου της ALTE αντιστοιχούν στα επίπεδα A1-C2 του Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης). Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό προφίλ των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει:           

  • Τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου          
  • Βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ (Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική/Λεξιλόγιο)
  • Περιγραφή των αναμενόμενων ικανοτήτων του υποψηφίου σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο (δηλώσεις “can do”).

Βαθμολογίες

Επίπεδα

ALTE
 

Κοινό

Ευρωπαϊκό  

Πλαίσιο

Βαθμολογία 

BULATS

Επίπεδο

δεξιοτήτων

Εξετάσεις

Cambridgre

ESOL

5

C2

90-100 Προχωρημένο + CPE
4

C1

75-89 Προχωρημένο - CAE
3

B2

60-74 Μέσο + FCE
2

B1

40-59 Μέσο - PET
1

A2

20-39 Στοιχειώδες KET
0

A1

0-19 Αρχάριο -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το BULATS είναι το μοναδικό σύστημα παγκοσμίως που συνδυάζει αξιοπιστία και απλή πρακτική εφαρμογή.

  

active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης