Τύποι ασκήσεων
 

Reading


bulats test types Choose one answer: Διαβάζετε προσεκτικά τις ερωτήσεις και επιλέγετε μία απάντηση.

bulats test types  Grouped questions: Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από 4 έως 6 ερωτήσεις τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας στο αντίστοιχο νούμερο πάνω από τις ερωτήσεις και κείμενο στα δεξιά. Διαβάζετε προσεκτικά τις ερωτήσεις και κατόπιν το κείμενο. Αφού διαβάσετε το κείμενο απαντάτε στις ερωτήσεις. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις.

bulats test types Fill the gap: Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από κείμενο με κενά. Πατώντας επάνω σε κάθε κενό εμφανίζονται οι απαντήσεις από τις οποίες πρέπει να επιλέξετε. Πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα κενά πριν προχωρήσετε στην επόμενη άσκηση.


bulats test types Write in the gap: Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από κείμενο με κενά στα οποία πρέπει να συμπληρώσετε μία λέξη. Προσοχή στην ορθογραφία.

Listening

bulats test types Choose one answer: Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από μία ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις. Αφού ακούσετε την εκφώνηση επιλέξτε μία από τις απαντήσεις. Η εκφώνηση μπορεί να ακουστεί δύο φορές πατώντας κάθε φορά στο αντίστοιχο κουμπί στο πάνω μέρος της άσκησης.

 bulats test types Grouped questions: Οι ασκήσεις αυτές αποτελούνται από 4 έως 6 ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε πατώντας στα νούμερα που εμφανίζονται. Καθώς ακούτε την εκφώνηση απαντάτε στις ερωτήσεις. Η εκφώνηση μπορεί να ακουστεί δύο φορές

active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης