Ημερομηνίες εξετάσεων & εξέταστρα

 


ΕΞΕΤΑΣΗ       
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
KET for Schools
04/12/2021  
  

20/10/2021 €75 

 

PET for Schools


  
 04/12/2021 
 
20/10/2021 
€85


FCE for Schools

 

04/12/2021 20/10/2021€165

 

CAE

 

04/12/2021

 

20/10/2021 €155


CPE


05/12/2021


20/10/2021

 

€185


YLE 

 

  
04 & 05/12/2021 
 

 
 
20/10/2021   

 
€55

 

 

Τα ονόματα των υποψηφίων στις αιτήσεις πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.


Η κατάθεση των εξέταστρων μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Alpha Bank           GR07 0140 7200  7200 0200 2001 261
Εθνική Τράπεζα    GR13 0110 8630 0000  8634 4002 836


Το αποδεικτικό της κατάθεσης και η αίτηση πρέπει να αποσταλούν στο email [email protected] ή συστημένα στη διεύθυνση:           
                                    H.A.S. ESOL Examinations
                                    Τέρμα Θ. Λίτσα
                                    Τ.Θ. 60022
                                    Θέρμη 57001
                                    Θεσσαλονίκη
                                  

active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης