Το BULATS είναι τεστ γενικών Αγγλικών σχεδιασμένο να αξιολογήσει την ικανότητα των εξεταζόμενων να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο χώρο εργασίας. Επομένως δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία και το τεστ μπορεί να δοθεί από οποιοδήποτε παρακολουθεί μαθήματα Αγγλικών. Παρόλα αυτά για να μπορέσει να εξοικειωθεί ο υποψήφιος με το τεστ καλό θα ήταν να εξασκηθεί με το demo και μπορεί επίσης να βρει χρήσιμη κάποια από τις ακόλουθες εκδόσεις:

 

      

 

BULATS Online Courses

BULATS Online Courses use interactive multimedia technology to provide you with a flexible and engaging learning experience to help you get the most out of your BULATS test.

BULATS Self-study Module - Reading and Listening

 

 

 

 

E-learning Courses Organization

Πρωτοποριακη  μέθοδος εκπαιδέυσης (blended learning) σχεδιασμένο για τις εξετάσεις Bulats. Περιλαμβάνει πλήθος ασκήσεων σε περιβάλλον προσομοιωσης των πραγματικών εξετάσεων.  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε μαθήτες και σε καθηγητές παρέχοντας πλούσιο υλικό σε όλα τα πεδία εξέτασης (listening, reading) με σαφή δομή ανταποκρινόμενο πλήρως στις ανάγκες των εξετάσεων.

Διαδραστική Εκπαιδευτική 

 Essential BULATS

Essential BULATS

Cambridge ESOL/Clark
Essential BULATS is for anyone preparing to take the BULATS test (Business Language Testing Service) and can be used at home or in class.
The book is organised by paper type and covers all parts of the BULATS test. Practice material prepares students for each part of the test, and this is followed by a sample practice test section from Cambridge ESOL which offers the most authentic test preparation available.

Cambridge University Press

 Success with BULATS  

Success with BULATS

Success with BULATS gives students everything they need to prepare for the BULATS Standard Test or to improve their test score. It provides three complete practice tests to build students' confidence with the tests. 

Summertown Publishing

Succeed-in-Bulats.jpg

 Success in BULATS

  • 5 Complete Practice Tests
  • Reading, Grammar & Vocabulary exercises preceding each Pratice Test
  • Overprintd Teacher's Edition including the Audio scripts
  • English-Greek Glossary
  • Audio CDs
  • Detailed Justification of the answers for all the questions

Andrew Betsis ELT

 Burlington English

 BurlingtonEnglishTM

BurlingtonEnglishTM is a unique program for online interactive home-study. It greatly enhances spoken English, encourages fluency and confidence, develops listening and reading skills, and teaches and reinforces grammar and vocabulary.
BurlingtonEnglishTM offers courses for beginners with minimal knowledge of English through to advanced users.
In addition to general English courses, there is a wide range of specialised English courses available, including Business English.
For a full list of courses visit the Burlington English website, www.BurlingtonEnglish.com.

 

 

 Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate Student's Book with CD ROM BULATS Edition

Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate Student's Book with CD ROM BULATS Edition


Norman WhitbyBusiness Benchmark is a Business English course for BULATS and can also be used independently of these exams for general Business English courses. The Student's Book provides lower-intermediate level students with essential business language and vocabulary and provides training and practice for the BULATS test, using real BULATS test tasks provided by Cambridge ESOL. It includes a CD-ROM with a full BULATS practice test from Cambridge ESOL. 

Cambridge University Press  

 Business Benchmark Upper Intermediate Student's Book with CD ROM BULATS Edition

Business Benchmark Upper Intermediate Student's Book with CD ROM BULATS Edition


Guy Brook-HartBusiness Benchmark is a Business English course for BULATS and can also be used independently of these exams for general Business English courses. This course book provides upper intermediate level students with essential business language and vocabulary and provides training and practice for the BULATS test, using real BULATS test tasks provided by Cambridge ESOL. It includes a CD-ROM with a full BULATS practice test from Cambridge ESOL. 

Cambridge University Press 

 Business Benchmark Advanced Student's Book with CD ROM BULATS Edition

Business Benchmark Advanced Student's Book with CD ROM BULATS Edition


Guy Brook-HartBusiness Benchmark is a Business English course for BULATS and can also be used independently of these exams for general Business English courses. This course book provides advanced level students with business language and vocabulary, and provides training and practice for the BULATS test, using real BULATS test tasks provided by Cambridge ESOL. It includes a CD-ROM with a full BULATS practice test from Cambridge ESOL. 

Cambridge University Press 

 

 
active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης