Ημερομηνίες εξετάσεων και εξέταστρα

ΕΞΕΤΑΣΗ       

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

    ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

KET for Schools

€75 

06/05/2023

10/03/2023

Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κεφαλονιά

13/05/2023

20/03/2023

Βόλος, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη,  Νάξος

20/05/2023

20/03/2023

 Λάρισα

27/05/2023

22/03/2023

Σέρρες, Τρίκαλα

03/06/2023

29/03/2023

Κέρκυρα, Κομοτηνή

10/06/2023 05/04/2023 Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, Χαλκίδα

 

PET for Schools

€85

06/05/2023

10/03/2023

Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα,  Κεφαλονιά

13/05/2023

20/03/2023

Βόλος, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Νάξος

20/05/2023

20/03/2023

 Λάρισα

27/05/2023

22/03/2023

Σέρρες, Τρίκαλα

03/06/2023

29/03/2023

Κέρκυρα, Κομοτηνή

10/06/2023 05/04/2023 Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, Χαλκίδα


FCE for Schools

          €170      
(€200 με resit guarantee)

06/05/2023

10/03/2023

Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κεφαλονιά

14/05/2023

20/03/2023

Βόλος, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα,  Κομοτηνή, Λάρισα, Νάξος, Σέρρες, Τρίκαλα

03/06/2023

29/03/2023

Κέρκυρα 

10/06/2023 05/04/2023 Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, Χαλκίδα

CAE 


€175

06/05/2023

10/03/2023

Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα,  Κεφαλονιά

11/05/2023

20/03/2023

Νάξος

03/06/2023 29/03/2023 Κέρκυρα


CPE

€190
(€230 με resit guarantee)

06/05/2023

10/03/2023

Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κεφαλονιά

13/05/2023

20/03/2023

Βόλος, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Λάρισα, Νάξος, Σέρρες, Τρίκαλα

10/06/2023 05/04/2023 Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, Χαλκίδα


YLE 


 €55

06/05/2023

10/03/2023

Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κεφαλονιά

13/05/2023

20/03/2023

Βόλος, Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Νάξος

20/05/2023

20/03/2023

Λάρισα

27/05/2023 22/03/2023 Σέρρες, Τρίκαλα

03/06/2023

29/03/2023

Κέρκυρα, Κομοτηνή 

10/06/2023

05/04/2023

Καβάλα, Καστοριά, Χαλκίδα

 

Εξασφάλιση δικαιώματος επανεξέτασης (resit guarantee) για τους υποψηφίους των εξετάσεων FCEfs & CPE Μαΐου- Ιουνίου 2023

 Οι υποψήφιοι των εξετάσεων FCEfs & CPE Μαΐου – Ιουνίου 2023 θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δικαίωμα επανεξέτασης στην εξεταστική του Δεκεμβρίου 2023 καταθέτοντας με την εγγραφή τους 200€ ή 230€ αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι αυτοί, εφόσον δεν πετύχουν βαθμολογία Α, Β ή C στις εξετάσεις FCEfs  & CPE Μαΐου - Ιουνίου 2023, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο επίπεδο στην εξεταστική του Δεκεμβρίου 2023 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Για τους υποψηφίους που επιθυμούν την επιλογή αυτή, παρακαλούμε σημειώστε με “√” την αντίστοιχη στήλη στην αίτηση συμμετοχής.

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής... εδώ

 

Τα ονόματα των υποψηφίων στις αιτήσεις πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.


Η κατάθεση των εξέταστρων μπορεί να γίνει σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Alpha Bank           GR07 0140 7200  7200 0200 2001 261
Εθνική Τράπεζα    GR13 0110 8630 0000  8634 4002 836


Το αποδεικτικό της κατάθεσης και η αίτηση πρέπει να αποσταλούν στο email [email protected] ή συστημένα στη διεύθυνση:           
                                    H.A.S. ESOL Examinations
                                    Τέρμα Θ. Λίτσα
                                    Τ.Θ. 60022
                                    Θέρμη 57001
                                    Θεσσαλονίκη
                                  

active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης