Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις σε μία από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί ή για την περίπτωση σχολείων ή οργανισμών σε ημερομηνίες που επιθυμείτε
Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις σε μία από τις ημερομηνίες που έχουν ορισθεί ή για την περίπτωση σχολείων ή οργανισμών σε ημερομηνίες που επιθυμείτε
Τα αποτελέσματα του BULATS διατίθενται αμέσως και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό και εύληπτο προφίλ των δεξιοτήτων τους που τους κατατάσσει σε ένα από τα επίπεδα A1-C2 του Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Τα αποτελέσματα του BULATS διατίθενται αμέσως και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα αναλυτικό και εύληπτο προφίλ των δεξιοτήτων τους που τους κατατάσσει σε ένα από τα επίπεδα A1-C2 του Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας.
Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας.active³ 5.0 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης